SwedenBIO kräver permanent kansli för life science

Regeringens samordnare för området livsvetenskap, Anders Lönnberg, har lämnat en delrapport om sitt arbete. I rapporten redovisas arbetet i referensgruppen och de förslag som lämnats till regeringen samt utvecklingen inom life science-området i stort.

Under 2017 ligger ett starkt fokus på att stödja regeringen i arbetet med den svenska ansökan om en lokalisering av EMA till Sverige samt uppdraget att främja investeringar här hemma. SwedenBIO, som medverkar i arbetet i referensgruppen, gläds åt framstegen och vill understryka vikten av att detta drivs som ett långsiktigt arbete för att ytterligare stärka Sveriges position inom life science. Ett kansli för life science bör därför upprättas som en permanent funktion för hantering av dessa frågor.

Delrapportering för U 201508 en nationell samordnare för livsvetenskaperna