Anders Persson om nya uppdraget

Anders Persson är Executive Director Strategy & Innovation på AstraZeneca och ny ledamot i SwedenBIOs styrelse. Vi frågar Anders om hjärtefrågor och branschtrender.

Det pratas om branschglidning och ”sector convergence”. Vad är det du ser händer från din horisont?

”Innovation bygger i stor utsträckning på att applicera upp idéer från en annan kontext plus att behov är kreativitetens moder vilket vi inte minst har påmints om under pandemin. Ett exempel är att före pandemin hade det under ganska lång tid diskuterats hur digitala lösningar kan göra skillnad i hälso- och sjukvård och visst testades en del men pandemin och de behov akut uppstod har verkligen accelererat förändringen och det har skett genom att kompetenser från olika branscher kombineras. Vill också lägga till att jag anser att pandemin har inneburet att världen har fått upp ögonen för den kraft (”power”) som vetenskap och medicin kan generera (från nytt virus till vaccin på mindre än ett år är helt fantastiskt). Skapar verkligen förutsättningar för alla som arbetar med vetenskapligt och evidensbaserade lösningar att få gehör för sina lösningar.”

Vad kan du göra för att hjälpa SwedenBIO och branschen att fånga dessa förändringar och översätta det till insatser som möter behoven hos en breddad medlemsskara?

”Några ämnen som ligger mig varmt om hjärtat är dels genom att applicera ny teknik (ofta influerat från andra branscher, dock viktigt att komma ihåg att lösningar som verkligen ska få traction måste vara robust evidensbaserade) kan möjliggöra bättre hälsa samt att vi i den kliniska läkemedelsutvecklingen ser till att de individer som deltar i kliniska prövningar dels blir fler men även att deras erfarenhet av att delta innebär att de upplever sig vara en aktiv bekräftad deltagare och inte en passiv datakälla.”

I din roll som Executive Director Ecosystem Strategy & Innovation AstraZeneca, vad är dina största utmaningar och möjligheter framgent?

”Till vardags arbetar jag med innovationsmiljön inom och kring AstraZeneca i Göteborg där vi dels har AZ Bioventure Hub (som idag är värd för fler än 30 scale-up bolag), plus Health Works (en miljö där vi i samarbete med andra intressenter identifierar och söker lösningar på morgondagens hälsoutmaningar) och GoCo Health Innovation (där vi bidrar till att etablera ett nytt och spännande life science kluster). Ett fokusområde är morgondagens teknologiska och vetenskapliga plattformar, utmaningen är att dels framtidsspaningen samt att se till att den innovation som skapas kommer till nytta.”

Besök gärna:

AZ Bioventure Hub https://www.azbioventurehub.com/

Health Works https://www.healthworksaz.se/

GoCo Health Innovation https://goco.se/