Anpassad rekryteringstjänst för dedikerade styrelser och seniora rådgivare

Har ditt bolag behov av senior eller specialiserad kompetens, men inte förutsättningar att anställa eller attrahera den önskade nyckelkompetensen? Spana då in detta fina M2M-erbjudande från K2 Search!

K2 Search Life Science erbjuder medlemmar i SwedenBIO hjälp att komplettera eller komponera en ny styrelse eller advisory board. Vi identifierar och attraherar personer med kunskap och erfarenhet från styrelse- eller ledande befattningar inom ert specifika verksamhetsområde. Personer som kan gå in i er styrelse eller advisory board och kan dessutom bidra med sina utvecklade nätverk och operativa erfarenhet. Genom att i sökprocessen klargöra att ett visst operativt arbete kommer att ingå, får ni tillgång till kompetens och erfarenheter som annars vore svår att få tillgång till på den öppna kandidatmarknaden.

De tre huvudsakliga kompetensområden som vi vill lyfta fram och där vi har goda möjligheter att bidra med senior kompetens handlar om:

Internationella affärsutvecklare med starka branschnätverk och erfarenhet av internationella distributörs- och partnerskapsrelationer, M&A-aktiviteter etc.

Vetenskapliga och tekniska specialister/ledare inom preklinisk/klinisk utveckling, medical affairs, produktion etc.

People management specialister/ledare med kunskap och erfarenhet av att i unga bolag skapa förutsättningar för ett starkt företagsvarumärke och en strategi för organisations- och kompetensutveckling.

Kandidaterna identifierar vi genom vårt omfattande branschspecifika nätverk i kombination med en proaktiv search i Sverige och internationellt. Vår tillhörighet till det globala executive search-nätverket CFR Global Executive Search bidrar till vår förmåga att attrahera internationella kandidater till uppdrag i Norden.

Erbjudandet:

K2 Search Life Science erbjuder exklusivt till SwedenBIOs medlemsbolag, med fokus på SME och inkubatorbolag en flexibel och individuellt upplagd rekryteringstjänst som syftar till att:

⚈ Få seniora personer inom svensk och internationell life science att genom styrelse- eller advisory board bli dedikerade till bolaget även om de bara är delvis kopplade till verksamheten

⚈ Tidsbegränsade hel- eller deltidsuppdrag för att lösa specifika problem eller utmaningar

⚈ Skapa incitament för engagemang i verksamhetsutveckling och riskdelning för den totala leveransen

⚈ En kostnadsbild för rekryteringen som ligger betydligt under vad som skulle krävas vid en traditionell rekrytering med motsvarande omfattning

Kontakta oss gärna för en första förutsättningslös diskussion!

Arne Nordström

Senior Consultant & Practice Leader Life Science

K2 Search AB

+46 70 69 89 200
arne.nordstrom@k2search.se


Intervju med Arne Nordström

Svensk life science-industri kännetecknas idag av en hög aktivitetsnivå samtidigt som tillgången på rätt kompetens är en av de stora flaskhalsarna för många bolags utvecklings- och expansionsmöjligheter, konstaterar Arne.

Två av tre av läkemedelsutvecklande företag inom SwedenBIO planerar att rekrytera samtidigt som vart tredje företag upplever svårighet att hitta den specifika kompetens de behöver. Det råder brist på seniora ledare med global erfarenhet kring såväl vetenskaplig som affärsmässig utveckling.

För att lyckas i utvecklingsarbetet och att för att skapa rätt kommersiella förutsättningar krävs tidigt i företagets utvecklingsresa tillgång till senior kompetens inom en mängd olika områden. För att förbereda bolaget framgångsrikt är det därför viktigt att tidigt knyta till sig erfarna personer och bygga kunskap och nätverk runt verksamheten, samtidigt som det kan det vara svårt för det unga företaget att vara tillräckligt attraktivt eller ha ekonomiska resurser för att locka seniora ledare och talanger.

Utöver styrelse- och advisory boardrekryteringar kan vi även bidra till att skapa delade anställningar mellan bolag med liknande behov alternativt tidsbegränsade specialistuppdrag på hel eller deltid. Allt i syfte att tillhandahålla erfaren kompetensförsörjning på ett så flexibelt sätt som möjligt och till en kostnad som blir hanterbar.

För varje enskilt uppdrag engagerar K2 Search ett core team bestående av utvalda rekryterings- och researchkonsulter med erfarenhet från branschen, under ledning av Arne Nordström, Senior Consultant och Practice Leader Life Science på K2 Search sedan 15 år.