Behov av konsulter? Nu eller till i höst? Tillgänglig kompetens – exempelvis Head of QA, CMO, HR, Business Development

Behov av konsulter? Nu eller till i höst? Tillgänglig kompetens – exempelvis Head of QA, CMO, HR, Business Development

Är budgeten för hösten satt och är det dags att fylla på organisationen med värdefull kompetens?

Haeger & Carlsson har ett stort kontaktnät av konsulter och nedan kan du läsa om några av dem. Vilket kompetensbehov har du?

Head of QA

Tidigare Head of Quality Assurance, vid ett internationellt läkemedelsföretag inom API-tillverkning, med ca 20 års erfarenhet från Life science. Konsulten har stor erfarenhet av kvalitetsprocesser och -utveckling inom såväl industri som forskning. Vidare ett brett nätverk och stor vana av kundrelationer som inkluderar upprättande och uppföljning av kvalitetsavtal inom ramen för GMP. Mångårig erfarenhet av chefs- och ledarskap med personalansvar. Disputerad inom medicin och har erfarenhet av att som senior forskare leda forskningsprojekt, forskargrupper och studerande.

Business Development Lead

Tidigare börs-VD på ett mindre forsknings-och utvecklingsbolag inom medicinteknik med mer än 25 års erfarenhet av affärsutveckling, internationell försäljning och globala produktlanseringar på både mindre och större bolag inom Telecom, Life Sciences och Medicinteknik. Konsulten har ett etablerat, globalt försäljningsnätverk efter 15 år utomlands i Asien, Nordamerika och Europa, främst inom medicinteknik. Stor förhandlingsvana som leder till avtal. Bred erfarenhet av finansieringsfrågor som innefattar dialog med investerare, finansiärer och framtagandet av underlag för affärsplaner, IPOs och ansökningar om EU finansiering.

Regulatory/QA Manager

15 års erfarenhet av preklinisk forskning från akademin och industrin inom onkologi, klinisk farmakologi, virologi, endokrinologi och neurobiologi. Har sedan 2008 arbetat med Regulatory, Kvalitét och Pharmacovigilance inom Pharma och MedTech. Gedigen erfarenhet av processutveckling speciellt GDP och QA inklusive klagomåls- och avvikelsehantering. Erfarenhet av såväl globala som lokala företag. Mycket välbekant med den europeiska och nordiska regelverken. Deltagit i internrevisioner och befogenheter samt utfört inspektioner.

CMO & Medical Affairs

MD och PhD med 15 års klinisk erfarenhet och 20 års erfarenhet från Pharma och BioTech företag. Erfarenhet av bland annat onkologi, hemofili, kardiologi, dermatologi, autoimmuna sjukdomar (RA, Chrohn´s sjukdom), oftalmologi. Har designat first-in-man, phase I/II studier, skrivit synopsis och protokoll. Kontakt med KOLs, Investigators och CRO företag.

Vice President Human Resources (HR) / Trusted Advisor / HR Business Partner

Senior chef inom HR/People&Culture med över 30 års erfarenhet inom Life Science och andra branscher. Specifikt för Life Science-området har konsulten varit direkt ansvarig, både före och efter förvärv, för att utveckla, implementera och integrera globala strategier, strukturer och processer för performance management, competence management, compensation management och occupational health management. Konsulten har varit HR-ansvarig för integrationen av ett av de största förvärven i Norden. Konsulten har själv varit verksam som ledare för internationella HR-team och även haft rollen som mentor/coach/facilitator för ledningsgrupper och seniora chefer samt faciliterat stora internationella ledarskapsprogram/ledarutvecklingsaktiviteter i stora bolag. Konsulten är både svensk och amerikansk medborgare.

Någon av konsulterna du vill veta mer om eller har du annat behov av konsultlösning du önskar att diskutera?

Kontakta mig!

Cilla Gylfe

Head of Interim/CEO Denmark/Partner

Haeger & Carlsson Executive Search and Interim

cilla@haegercarlsson.com

076-310 18 06

Lämna ett svar