Praktikplatser sökes för Läkemedelstekniker

Studenterna på Yrkeshögskoleprogrammet till Läkemedelstekniker på Frans Schartaus Handelsinstitut genomför sin andra LIA-period (Lärande i Arbetslivet) under perioden 31 oktober-20 december. De tar sedan sin examen samma vecka och är redo att gå ut i jobb.

Syftet med LIA är primärt att den studerande ska få en inblick i hur arbetet fungerar just på er arbetsplats och är kostnadsfritt för företaget.

Kan du ta emot en eller ett par praktikanter eller har frågor om vad det innebär? Hör i så fall av dig till utbildningsledare Anna Lundin.

Telefon: 076-124 02 16
Mejl: anna.2.lundin@edu.stockholm.se

Det här är den andra praktikperioden i utbildningen och en kurs som utförs ute på företag för att den studerande ska får omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiken.


Vilka förväntningar finns på företaget?

  • Att det finns en handledare som är ansvarig för upplägget och har kontakt med utbildningsledaren enligt nedan punkter. Självklart kan andra kollegor handleda utifrån vad som passar er produktion.
  • Inför LIAn: Handledare och utbildningsledaren har kortare utbildning över Teams, 30-45 min där bland annat kursplan, handledarmanual, tips kring upplägg, innehåll diskuteras vid behov, samt omdömesblanketten gås igenom.
  • Under LIAn: I mitten av LIAn har den studerande, handledaren och utbildningsledaren en LIA-avstämning tillsammans, digitalt eller besök på plats hos er, med fokus på lärande och hur samarbetet fungerar.
  • Efter LIAn: Fyller handledaren in en omdömesblankett, som tillsammans med en LIA-rapport som den studerande skriver, ligger till grund för betyget. Utbildningsledaren betygssätter rapporten och ibland vill handledaren kika igenom den utifrån sekretesshänseende.

Lämna ett svar