Athenapriset går till forskning om cancervacciner

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år överläkare och docent Alex Karlsson-Parra, Akademiska sjukhuset i Uppsala och grundare till företaget Immunicum som utvecklar terapeutiska cancervacciner.

Priset, som består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, utdelas torsdagen den 4 december i samband med Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma. Prisutdelare är Daniel Forslund, nyvald till Sveriges första innovationslandstingsråd.

Om pristagaren

Alex Karlsson-Parra har tillsammans med sina medarbetare ägnat 15 års forskningsarbete åt utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin som bygger på att främmande immunceller aktiverar patientens egna tumörspecifika immunförsvar. Till skillnad från andra cancervacciner, som använder patientens egna immunceller, används här vita blodkroppar från friska blodgivare. Immuncellerna odlas ut till dendritiska celler som aktiveras genom en immunologisk chockbehandling. Efter aktivering fryses cellerna in i portioner om 10 miljoner celler, en lagom dos att injicera i en tumör.

Fördelen med Immunicums cancervaccin är att det möjliggör tillverkning i större skala och därmed kan ge fler patienter tillgång till behandling. I en pilotstudie har cancervaccinet testats på patienter med spridd njurcancer. Resultaten är lovande med förlängd medianöverlevnad, men patientunderlaget är för litet för att dra säkra vetenskapliga slutsatser. Nu pågår ytterligare en studie med patienter med primär levercancer och inom kort startar en större europeisk studie med ett 100-tal patienter.

Athenaprisjuryns motivering till valet av pristagare

”Ett kreativt och innovativt angreppssätt i utvecklingen av terapeutiska cancervacciner som aktiverar patientens eget immunförsvar att angripa tumörcellerna. Genom att använda immunceller från friska blodgivare, i stället för från patienten själv, kan metoden ge fler svårt sjuka cancerpatienter tillgång till effektiv behandling. Ett grundligt, uthålligt och utmanande forskningsarbete som står på gränsen till ett stort genombrott.”

Om Athenapriset

Bakom Athenapriset står VINNOVA, Vetenskapsrådet, Forte, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och tidningen Dagens Medicin. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryns bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Om juryn

Athenapristagarna har utsetts av en kunnig jury med en bred representation från hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. I juryn ingår: Johanna Adami (ordförande), direktör, avdelning Hälsa, VINNOVA, Mats Ulfendahl, huvudsekreterare medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, Håkan Billig, ordförande Läkaresällskapets kommitté för klinisk forskning, Bertil Guve, föreståndare för Centrum för teknik i medicin och hälsa, Kungliga tekniska högskolan, Karin Heeroma, medicinsk direktör, Astra Zeneca, Christina Herder, vd, Dilaforette, Jonas Rastad, regiondirektör, Region Skåne, Nina Rehnqvist, ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, Göran Rydin, forskningsdirektör, Envirotainer, Ewa Ställdal, generaldirektör, Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, samt Mikael Nestius, vd, Dagens Medicin.