Författare: Nicole Hanzon

Cytiva satsar i Sverige

Cytivas separationsteknik används av bolag som tar fram läkemedel och vaccin inom covid-19. Det finns en enorm efterfrågan på produkterna och för att klara en ökad efterfrågan anställs under året flera hundra personer bara i Sverige.

Information

Branschen hjälps åt. På olika bolag, men under samma tak.

CTR är en koncern inom translationell forskning som förvärvar bolag eller startar egna bolag, som exempelvis RegSmart. I stället för att slå samman bolagen vill man bevara bolagen som mindre enheter, men genom att tillhöra en och samma koncern ger man de små konsultbolagen större möjlighet till nödvändiga investeringar.

Information

LINK Medical ökar sin nordiska närvaro

På LINK Medical satsade man tidigt på den nordiska marknaden. Bolaget som startades redan 1995 har idag cirka tvåhundra anställda och finns representerade i sex länder. Men att växa som bolag har också sina utmaningar i att behålla kulturen och känslan av samma bolag oavsett land.

Information

Nominera till SwedenBIO Award 2021

SwedenBIO Award syftar till att ge ökad synlighet för life science-branschen genom att uppmärksamma och belöna framgångsrika och föredömliga medlemsföretag som har utmärkt sig speciellt och bidragit till positiv uppmärksamhet för branschen. 

Information

Awards for outstanding life science contributions

SwedenBIO launches a set of awards to highlight individuals and organisations behind outstanding contributions to pushing the frontiers of life sciences. With these four awards, various aspects of what characterizes a dynamic and bold life science sector are given attention and recognition. Check out what the jury thinks. 

Information

Anders Persson om nya uppdraget

Anders Persson är Executive Director Strategy & Innovation på AstraZeneca och ny ledamot i SwedenBIOs styrelse. Vi frågar Anders om hjärtefrågor och branschtrender.

Information

TLV efterlyser nya medicintekniska produkter för digital bilddiagnostik

Just nu genomför Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV en så kallad temaspaning för att identifiera nya medicintekniska produkter för digital bilddiagnostik med fokus på radiologi och patologi. Det handlar om produkter som utför någon form av automatiserad granskning eller analys av digitala bilder och därmed fungerar som ett beslutsstöd för ansvariga kliniker. Fredrik Tamsen, utredare på TLV berättar mer.

Information
1 2 3