Branschen hjälps åt. På olika bolag, men under samma tak.

CTR är en koncern inom translationell forskning som förvärvar bolag eller startar egna bolag, som exempelvis RegSmart. I stället för att slå samman bolagen vill man bevara bolagen som mindre enheter, men genom att tillhöra en och samma koncern ger man de små konsultbolagen större möjlighet till nödvändiga investeringar.

”Det ger oss en möjlighet att behålla fantastisk kompetens och samtidigt skapa en stabilare och mer sammanhållen struktur än ett samarbetsnätverk. Vi vill behålla det unika som funkar bra och bevara den kultur som är etablerad på respektive enskilt bolag och tycker att det här var ett utmärkt sätt att erbjuda kunderna en bredare expertis.”, säger Karin Meyer, som sedan i maj i år är vd för CTR-koncernen.

Koncernen består idag av fem bolag, alla med en egen vd. Att samarbeta tätt kring kunderna, men att bolagen ska ha en hög grad av självstyre är en uttalad strategi och har sina fördelar. Kunderna erbjuds en flexibilitet och en närhet som kan vara svårare att få i större bolag. Då kunderna själva ofta är ganska små och agila tycker de att det är värdefullt att kroka arm med mindre bolag. Ofta är det tung, djup expertkunskap som de vill ha hjälp med. Idag är det inte bara nordiska bolag som hittar till Sverige, utan det finns ett stort intresse av den nordiska regionen och av Sverige runt om i världen.

”Allt fler aktörer utanför Norden väljer att komma hit. Det finns väldigt mycket kunskap och kompetens här och att vi är bra på att samarbeta. Vi ligger långt före när det gäller samverkan mellan Life Science-företag, sjukvård, konsulter inom Life Science, CRO och myndigheter. Det tror jag är en viktig framgångsfaktor. De vet att vi levererar och är bra på att minimera risker.”, säger Karin Meyer.

Samtliga bolag inom CTR-koncernen har spetskompetens inom fundamentala områden för all läkemedelsutveckling. Det senaste förvärvet av Toxicology Knowledge Team Sweden, TKT, i Södertälje skedde i april i år. TKT erbjuder svenska och utländska bolag expertrådgivning inom toxikologi och riskutvärdering. TKT:s support för läkemedel och medicinteknisk utrustning ger kunden möjlighet att effektivt ta sin produkt under utveckling till kliniska studier och vidare ut på marknaden. Verksamheten startade de redan 2012 i samband med att Astra Zeneca lade ned sin forskning och utveckling i Södertälje. De var då åtta toxikologer från Astra Zeneca som gick samman och startade TKT.

”Vi har länge varit ett av de största toxikologikonsultföretagen i Norden. Vi ser fram emot den utveckling som kommer med att nu ingå i en större koncern. Vår förhoppning är att kunna täcka upp ett större fält. Vi blir bredare när vi enkelt får tillgång till tvärfunktionell expertis och det är också något som våra kunder efterfrågar. Det handlar om att hjälpa kunderna på bästa sätt”, menar Carl-Johan Zettervall, en av grundarna och konsult på TKT.

Genom att samla bolagen under samma tak hoppas CTR på ännu bättre service, snabbare hantering och kortare kommunikationsvägar. I slutändan hoppas man på produkter som snabbare når marknaden och då får patienter tidigare tillgång till nya behandlingar. Men de regulatoriska regelverken är snåriga och det kommer nya lagkrav, nu senast det regelverk som omger medicintekniska produkter. Att hitta en regulatorisk strategi arbetar ett av systerbolagen med. Här på RegSmart arbetar Brita Liljestrand som senior konsult och strateg och hon är en expert på det nya medicintekniska regelverket.

”Det finns en väldigt stor efterfrågan på vår expertis från våra kunder, inte minst med ett nytt regelverk kring medicintekniska produkter. Som bolag växer vi och har anställt flera nya konsulter under året”, säger Brita Liljestrand.

Precis som flertalet av de konsulter som idag arbetar på RegSmart har hon tidigare arbetat på Läkemedelsverket. Som konsulter har de annan möjlighet att lotsa företagen framåt. Idag är de åtta seniora konsulter, men snart blir de nio, och Brita får sällskap av en ny medarbetare och som också är expert på det medicintekniska regelverket.