Brev från VD: Frida Lawenius pratar om hösten för SwedenBIO och branschen i stort

Den 15:e september klev SwedenBIO:s vice VD Frida Lawenius in i rollen som tf VD. Med en ny laguppställning på kansliet och en händelserik höst framför oss delar Frida sina tankar om vad som väntar organisationen och branschen den närmaste tiden.

SwedenBIOs knasli, hösten 2022. Foto: Camille Sonally

“Tack, ja, det känns fantastiskt kul att få förtroendet att leda denna dynamiska organisation, för ett tag i alla fall.”

Den frasen har jag sagt så många gånger under de senaste veckorna att den börjar kännas innött, och det positiva bemötande ni har gett mig värmer i höstkylan.

Det är en ära att få leda och representera en organisation med så mycket påtaglig energi. De av er som deltog under NLSDays i Malmö vet vad jag pratar om – känslan av att vi gör det tillsammans, att vi skapar möjligheter för oss själva och varandra i nätverkande, samarbete och kunskapsdelning.

Under NLSDays tycktes viljan att mötas, samtala och utveckla samarbeten aldrig sina, trots späckade dagar och sena kvällar. Och som en positiv effekt visar vi samtidigt resten av världen vad vi i vårt avlägsna hörn har att erbjuda.

Det senare tror jag kommer bli allt viktigare. Vi har under många år levt i en global ordning där möjligheterna att utveckla verksamheter, samarbeten och kunskaper har blivit alltmer oberoende av geografi. Men på senare tid har vår omvärld kommit att präglas av krig, populism, ökad protektionism och en svajande internationell konjunktur. Som litet land påverkas vår valuta negativt relativt större ekonomier, men vi har något annat som de andra inte har.

Vi har ett stabilt fundament, med systemtillgångar som inte är direkt beroende av ekonomiska konjunkturer, med hög utbildningsnivå, allmän sjukvård, befolkningsdata och högt förtroende för våra institutioner. Inte minst har vi en inneboende kraft i låga trösklar, korta avstånd och inflytande som föder kreativitet och nytänkande, men också ansvarstagande och förtroende. Vi har helt enkelt en kultur av samskapande som föder till hållbara innovationer.

Men vi behöver tvätta bort Luther från axeln och börja skryta om oss själva om vi vill att omvärldens investerings- och etableringsvilja ska kanaliseras till våra företag och life science-miljöer. Vi kommer därför fortsätta att synliggöra våra svenska bolag och skapa mötesplatser på den internationella arenan. Näst på tur i samband med JP Morgan i San Fransisco och med siktet inställt på tioårsjubileet av NLSDays i Köpenhamn i slutet av nästa år.

Hösten har bara börjat. Vi på SwedenBIOs kansli kommer att fortsätta leverera på vårt uppdrag med mötesplatser, kunskapsspridning och med att ge er en stark röst – och också med att utveckla 20-åringen SwedenBIO för att möta branschens nya utmaningar.

Just nu tar vi temperaturen på branschen med life science-barometern och samlar in fakta som bland annat kommer användas i nästa upplaga av pipeline-rapporten. Vi fortsätter också vår utbildningsverksamhet med en ny omgång av utbildningen i affärsutveckling och nya aktiviteter under dialogforumet med Läkemedelsverket. Vi kommer att erbjuda mötesplatser för nätverkande inom vårt ekosystem med SwedenBIO Summit som säsongsavslutning på Grand hotell den 6 december.

Jag hoppas att vi ses och att vi får möjlighet att bygga en stark och solid framtid för våra bolag, tillsammans!

.

Foto: SwedenBIOs laguppställning hösten 2022, från vänster: Marjo Puumalainen, Frida Eriksson, Alexandra Hoegberg, Maja Neiman, Frida Lawenius, Olivier Duchamp-Giudicelli, Alejandra Marroquin, Johanna Assadi Rissanen. (Foto av Camille Sonally.)