Cobra Biologics investerar 165 miljoner i tillverkning av genterapiprodukter

Cobra Biologics, en internationell organisation för kontraktsutveckling och tillverkning av biologiska och traditionella läkemedel, offentliggör i dag planer på att utöka verksamheten vid anläggningarna i Storbritannien och i Sverige för att möta den ökade efterfrågan inom gen-och immunterapi för snabbare processer och därmed snabbare godkännande och lansering av nya läkemedelsprodukter.

Cobra investerar under de kommande två åren upp till 15 miljoner GBP (165 miljoner SEK) i en expansionsplan i flera faser, med syftet att stödja företagets kapacitet inom forskning och utveckling när det gäller att utveckla snabba och kostnadseffektiva produktionsplattformar för virala vektorer och plasmid-DNA. I den första fasen, som är förlagd till Storbritannien, utökar företaget sin fas III och kommersiella kapacitet för virala vektorer, för att fler kunder ska kunna genomföra kliniska studier och snabbare nå ut på marknaden. Den andra fasen, i Sverige, kommer att fördubbla kapaciteten för produktion och karakterisering av högkvalitativt plasmid-DNA, vilket är grundläggande för vidare tillverkning av lentivirus och adenoassocierat virus (AAV) till tidiga faser av kliniska studier. Denna innovativa genterapi nyttjar T-celler med chimära antigenreceptorer (CAR) för behandling av t.ex. akut lymfatisk leukemi (ALL) och kronisk lymfatisk leukemi.

Den tredje investeringsfasen består i en ökning av den kliniska och kommersiella kapaciteten för DNA tillverkat enligt god tillverkningssed (GMP). Investeringarna förväntas totalt ge upp till 50 nya arbetstillfällen, utöver de 135 arbetstillfällen som redan skapats i Storbritannien och Sverige sedan 2011, och kommer också att gynna Cobras underleverantörer som levererar tjänster och resurser i Storbritannien och Sverige.

En kommentar från Peter Coleman, VD för Cobra Biologics:“Cobra har tillverkat DNA och virala vektorer åt genterapikunder i nästan 20 år, och vi vill även i framtiden ligga i framkanten inom det här intressanta området. Cobras investeringar är till gagn både för dagens och framtidens behov, och de görs i en tid då genterapin befinner sig i ett mycket intressant skede med många nya och potentiellt omvälvande läkemedel under utveckling. Många av dessa nya produkter betraktas som särläkemedel, och i egenskap av att vara en organisation för kontraktsutveckling och tillverkning måste vi tillhandahålla en snabb och smidig produktionsväg för att nå marknaden.”

Greg Hands, Storbritanniens minister för internationell handel och investeringar, välkomnade nyheten: “Denna nya investering av Cobra Biologics stärker Storbritanniens ställning inom biovetenskap och skapar kvalificerade arbetstillfällen i Keele i takt med att företaget utökar sin verksamhet. Detta sker samtidigt som den globala efterfrågan på genterapiprodukter ökar, vilket bidrar till att Storbritannien ligger i framkanten när det gäller att utveckla revolutionerande sjukdomsterapier och nya behandlingsformer som kan exporteras över hela världen.”

Mikael Damberg, Sveriges närings- och innovationsminister, kommenterade också: “Sverige är mycket konkurrenskraftigt inom life science och det är glädjande att kunna välkomna ytterligare investeringar som nu annonseras av Cobra Biologics. Förstärkning av life science-sektorn genom att den ges möjligheter att växa, anställa och exportera produkter och tjänster kommer att bana väg för högkvalificerade jobb i Sverige. Det kommer också att bidra till att lösa samhällsutmaningar inom hälsa och åldrande. Särskilt intressant är att denna investering görs inom genterapi, vilket är ett viktigt område för framgångsrik behandling av framtida patienter.”

Texten är hämtad från Cobras pressmeddelande.