Dags för ny life science aktör att ta ledartröjan för EU SME Support

Efter 15 år av värdskap för EU-supportkontoret, där svenska life science-bolag kan få stöd i sina ansökningar till EU:s olika finansieringsinstrument, har SwedenBIO beslutat att det är dags att lämna stafettpinnen vidare. Sedan starten 2007 har syftet med vårt engagemang varit att öka antalet svenska life science-företag som tar hem finansiering från EU.

Nu, ett och ett halvt decennium senare kan vi blicka tillbaka med stolthet på vår gärning som värdorganisation för en mycket viktig funktion i finansieringslandskapet inom life science. När den innevarande programperioden löper ut i slutet av juni så väljer SwedenBIO att inte delta i Vinnovas utlysning för nästa programperiod. Det handlar om att organisationen bör prioritera sina insatser dit den gör störst skillnad för ekosystemet inom life science i Sverige och där vi ser att just vi har en kritisk roll att samla branschen.

– Som nationell branschorganisation för life science har det varit naturligt för oss att ta initiativ till och bygga upp verksamheten av stöd till just life science-företagen. Samtidigt har ekosystemet nu utvecklats så mycket att vi ser att det finns många andra life science-initierade aktörer som kan axla detta viktiga uppdrag framåt och då kan vi flytta fokus till andra behov, säger SwedenBIOs vd Helena Strigård

SwedenBIO uppmanar nu life science aktörer att engagera sig i ansökningsprocessen för att säkra att branschens behov fångas även framgent. Under årens lopp har många personer bidragit till att bygga upp och utveckla verksamheten; Per Lindqvist, Mary Rose Hoya, Björn Kull, Maria Kaaman, Tuulikki Lindmark, Susanne Baltzer, Sara Gunnerås, och Björn Ursing har alla varit nyckelpersoner i detta.

– Genom EU SME Support har vi hjälpt många företag i branschen med att rätt positionera och formulera projekt för finansiering. Det har varit många givande diskussioner om affärsmodeller och marknadssegment som legat till grund för ansökningarna, säger Björn Ursing, nuvarande programdirektör for EUSO.

Behovet av mjukfinansiering för de små, forskningsintensiva life science-bolagen är stort, det visar bland annat en studie från 2018 som SwedenBIO genomförde i partnerskap med det regionala investeringsfrämjandet och Business Sweden (1). En av de frågor som nu kommer att prioriteras upp är att verka för att Sveriges regering agerar strategiskt i samband med att nya utlysningar och finansieringsinstrument lanseras.

– Här har vi fortsatt en roll att ta för att säkra att våra myndigheter fångar branschen behov och är proaktiva i sina kontakter mot EU-kommissionen, summerar Helena Strigård.


(1) Bridging the gap – A survey based report on financing activities in the life science sector (SwedenBIO) https://swedenbio.se/wp-content/uploads/2020/10/Bridging-the-gap-A-survey-based-report-on-financing-activities-in-the-Life-Sciences-sector.pdf