Dare to share

Att gå från ”Show stopper” till ”Game changer” i hanteringen av kompetensbehov.

Arbetsgruppen för HR & Kompetens: Björn Henriksson (Nordic Interim), Hanna Sandvall (Randstad Sweden), Frida Lawenius (SwedenBIO), Ann Fredriksson (Vironova AB) & Petra Duprez (Biotage). Ej på bild: Hani Aoun (MSD)

Den totala tillgången till kompetens är begränsad och gör att vi idag konkurrerar med varandra om talangerna inom life science. En särskild utmaning för de mindre företagen är att de behöver kombinera flera kompetenser i en och samma person, samtidigt som de är beroende av spetskompetens, vilket gör det svårt att matcha flera kompetenser i samma person.

Inom arbetsgruppen för HR och kompetens har vi därför valt att undersöka om vi i stället kan växla upp smartare sätt att använda kompetensresursen. För att få ledningen om hur behoven, önskemålen och erfarenheterna ser ut hos bolagen skickade vi i slutet av april ut en mini-enkät till SwedenBIO´s medlemsbolag. Stort tack till alla er som svarade på enkäten, det har gett oss värdefull vägledning för arbetsgruppens fortsatta arbete med frågan.

Det mest framträdande resultatet i undersökningen är att behovet av specialistkompetens på deltid finns, och verkar vara oberoende av fas eller storlek på bolaget. 92 procent uppgav att de har behov av specialistkompetens på deltid.

Behov av specialistkompetens på deltid

Intresse för kompetensdelning finns också, om än inte lika entydigt som kompetensbehovet. 70 procent är intresserade av att använda sig av konsulttjänster, vilket de allra flesta redan gör. Två av tre uppgav att de är intresserade av att dela kompetens med varandra genom att låna in eller låna ut kompetensresurser eller genom förenade anställningar. Intresset för kompetensdelning är naturligt störst hos mikro- och små bolag, men även hos medelstora och stora bolag som svarade på enkäten finns intresse.

Medlemsbolag som skulle kunna tänka sig dela medarbetare med ett annat företag

Företeelsen att dela kompetens mellan sig är inte heller så ovanlig som vi trodde. Två av fem uppger att de har tidigare erfarenhet av kompetensdelning. Vanligast är erfarenhet av att låna in kompetens från, eller låna ut kompetens till, ett annat företag. 29 procent har antingen lånat in och/eller lånat ut kompetens och 17 procent har erfarenhet av förenad anställning.

Erfarenhet av att dela kompetens med annan verksamhet

Vanligast är förenad anställning med akademin, men 10 procent uppger att de har haft förenad anställning med annat företag och anställningar med hälso- och sjukvården förekommer också.

Erfarenhet av att dela kompetens med annan verksamhet

Vi har fått intressanta svar, men det reser också många nya frågor. För att lära oss mer, går vi i arbetsgruppen nu vidare genom att tillsätta ett par fokusgrupper. Har du erfarenhet eller intresse av kompetensdelning och är intresserad av att delta i ett fokusgruppssamtal? Hör i så fall av dig till Frida Lawenius på frida.lawenius@swedenbio.se

Vår förhoppning är att kunna ta fram några konkreta verktyg för kompetensdelning, i form av checklistor för in- och utlåning samt avtal som hantering pensionsrättigheter vid förenad anställning.


Arbetsgruppen för HR & kompetens