Antimikrobiell resistens är ett växande och högaktuellt hot mot behandling av våra vanligaste sjukdomar. Problemet med #DenTystaPandemin måste belysas från olika håll och SwedenBIO vill göra det genom att lyfta den kunskap och innovation som redan nu finns i svensk life science. Task force AMR har tagit fram årliga kampanjer till WHO:s World Antimicrobial Awareness Week den 18-24 november för att uppmärksamma ämnet.

Ansvarig utgivare är Frida Lawenius
frida.lawenius@swedenbio.se

#kampanjfilm 2022
DEBATTARTIKEL 2022

Antibiotikaresistens är den tysta pandemin

Sverige är bra på att minska förskrivningen av antibiotika, men det räcker inte långt. De resistenta bakterierna stannar inte vid gränskontrollen, utan följer med in i våra hem och på våra sjukhus i takt med att våra resmönster blir alltmer världsomspännande. För att komma åt problemen behöver flera olika insatser göras samtidigt. Läs vår debattartikel i Altinget.

#kampanjfilm 2021
DEBATTARTIKEL 2021

Sverige är bäst i världen – men bakterierna tar flyget

För att motverka #DenTystaPandemin behövs en kamp på flera håll. Vi behöver både minska användningen av antibiotika och hitta nya sätt att tackla de livsfarliga bakterierna. Vad krävs för att möjliggöra detta? Läs vår debattartikel i it-hälsa.se