EMA-striden: Kartläggning från SwedenBIO visar att Sverige hyllas av redan hitflyttade

Internationella nyckelpersoner inom life science och läkemedelsutveckling hyllar Sverige som ett land med professionellt forskningsklimat och entreprenöriell anda. Samtidigt lyfts det svenska samhället för att det ger reella möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeansvar.

Det visar SwedenBIOs kartläggning av redan hitflyttade life science-experter som nu presenteras och sprids i sociala medier inför slutstriden om vilket land som ska ta över värdskapet för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Bakgrunden till initiativet är en tidigare undersökning som visat att det finns frågetecken hos delar av dagens EMA-anställda att flytta med till Stockholm om Sverige väljs som nytt värdland för EMA, Europan Medicines Agency. Samtidigt är den svenska life science-sektorn beroende av att utländska experter och forskare är villiga att flytta till Sverige för att arbeta här.

– Vi ville ta reda på hur det egentligen är genom att intervjua några av de utländska branschkollegor som valt att flytta till och arbeta i Sverige, säger Jonas Ekstrand, VD på SwedenBIO som gläds åt det enorma gensvaret.

Intervjuerna handlar om vilka förväntningar den internationella life science-personalen hade på Sverige innan enskilda personer och familjer flyttade hit – och hur de ser på landet och möjligheterna idag.

I svaren är det en helt annan bild än ”det kalla gråa Sverige” som målas upp. Sverige hyllas – för allt från proffsigt forskningsklimat till möjligheten att balansera arbetslivet med en aktiv och social fritid.

– Det här är personer med gedigen erfarenhet och som bott i många olika länder. Att de talar så gott om Sverige är vi glada för. Att kunna rekrytera internationella experter är verksamhetskritiskt för att vår bransch ska fungera och utvecklas, säger Jonas Ekstrand. Kan vi lyfta de många fördelar som faktiskt finns med att bo och arbeta här, så är det ett gott steg på vägen.

Just nu diskuteras utvärderingarna av samtliga kandidatstäder och beslut om myndighetens nya lokalisering fattas efter omröstning vid Allmänna rådets möte den 20 november.

Men Jonas Ekstrand är också kritisk till var EMA-diskussionen håller på att hamna.

– Vi måste lyfta blicken när det gäller EMA:s framtid och placering. I slutändan handlar det om att säkerställa att patienter snabbt får tillgång till adekvat behandling snarare än om detaljer kring lokaler och liknande. Sverige har vad EMA behöver idag men också vad EMA behöver för att utvecklas, därför skulle alla gynnas av att myndigheten hamnar här.

Hittills har 15 personer delat med sig av sina erfarenheter, och fler intervjuer kommer att publiceras på SwedenBIOs webbsida i takt med att de kommer in. Intervjuerna finns att läsa på www.swedenbio.se/ema och som utdrag här.

För mer information:

Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO – 070-302 08 96

More interviews on swedenbio.se/ema.