Vinnova seminarium: Kompetensförsörjning i life science-sektorn

Hur säkerställer vi kompetensförsörjningen i den starkt växande life science-sektorn?

Life science är en starkt växande sektor i Sverige, men kompetensåterväxten pekar i en annan riktning. Det visar Vinnovas första statistikrapport om de svenska life science-företagen. Välkommen på webbsänt seminarium där Vinnova tillsammans med gäster från branschen utforskar utmaningarna och hur vi bäst säkerställer kompetensförsörjningen för framtiden.

Anmäl dig senast 15 september. Mer info och anmälan finns här.