Membership application

SwedenBIO välkomnar alla företag som är verksamma inom den svenska life science-sektorn att ansöka om medlemskap. Medlemskap kommer att fastställas av SwedenBIOs generaldirektör i enlighet med SwedenBIOs stadgar.

Avgiftsstruktur 2023

Medlemskapet i föreningen SwedenBIO är 300 kr per år (ej momspliktig). Dessutom tillkommer en serviceavgift (momspliktig) som varierar beroende på medlemskategori. Förenings- och serviceavgift beslutas av föreningsstämman.

Vi har följande tre medlemskategorier:

Life science-företag

Företag med verksamhet i Sverige som bedriver forskning och utveckling, tillverkning, försäljning eller erbjuder tjänster inom life science-området. Ni verkar inom bioteknik, läkemedel, diagnostik, medicinteknik eller som CRO/CMO etc. Serviceavgiften för life science företag räknas per heltidsanställd och år och kostnaden är 1526.25 SEK per anställd. Lägsta belopp är 7 631,25 kr och maxavgiften är 152 625 kr.

Tjänsteföretag

Företaget eller den enskilda personen har kunder inom den life science branschen men är själva inte en del av life science-industrin. Ni verkar inom juridik, immaterialrätt, PR, media, teknik etc. Serviceavgift för tjänsteföretag är 33 300 kr, oberoende av storlek.

Samarbetsorganisation

Organisation som verkar för att stötta life science-industrin. Ni är t.ex. en bio-/businessorganisation, intresseförening eller liknande. Serviceavgift för samarbetsorganisationer är 7 631,25 kr per år.

Vill du veta mer innan du ansöker om medlemskap?

Hör av dig till Frida Eriksson på frida.eriksson@swedenbio.se eller 0703 40 98 59

Ansök om medlemskap