Reports and factsheets

SwedenBIO kartlägger årligen hur det går för branschen. Det kan handla om läkemedelsprojekt eller kapitalfrågor. Rapporterna används både av medlemmar, export- och investeringsfrämjande organisationer samt utländska aktörer för att lära sig mer om branschen och hitta samarbetsprojekt. De fungerar också som kunskapsunderlag i dialog med beslutsfattare om vad branschen behöver.

Kurser

I samarbete med Läkemedelsakademien anordnar SwedenBIO olika kurser årligen. Kurserna riktar sig till personer i olika befattningar inom life science och är unika.

Webbinarier och poddar

Varje år producerar SwedenBIO olika webbinarier och inspelningar från våra events. Dessa, samt andra audiovisuella produkter såsom poddar, finns samlade här.

Fast facts from "The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023"

Companies headquartered in Sweden are currently researching new medicines.

Pharmaceutical projects underway, more than 100 in the field of cancer

Of the pharmaceutical companies are from academia or health care sector