Remissvar

SwedenBIO är remissinstans för olika frågor som berör life science sektorn. Vi svarar på remisser som kommer från myndighetshåll i Sverige men även från olika EU organ och institutioner där vi bedömer att vi kan påverka i frågor som berör våra medlemmar och life science sektorn i stort.

2023

2022

2021

2020