Anpassad rekryteringstjänst för dedikerade styrelser och seniora rådgivare

Har ditt bolag behov av senior eller specialiserad kompetens, men inte förutsättningar att anställa eller attrahera den önskade nyckelkompetensen?

K2 Search Life Science erbjuder medlemmar i SwedenBio hjälp att komplettera eller komponera en ny styrelse eller advisory board. Vi identifierar och attraherar personer med kunskap och erfarenhet från styrelse- eller ledande befattningar inom ert specifika verksamhetsområde. Personer som kan gå in i er styrelse eller advisory board och kan dessutom bidra med sina utvecklade nätverk och operativa erfarenhet. Genom att i sökprocessen klargöra att ett visst operativt arbete kommer att ingå, får ni tillgång till kompetens och erfarenheter som annars vore svåra att få tillgång till på den öppna kandidatmarknaden.

De tre huvudsakliga kompetensområden som vi vill lyfta fram och där vi har goda möjligheter att bidra med senior kompetens handlar om:

Internationella affärsutvecklare med starka branschnätverk och erfarenhet av internationella distributörs-och partnerskapsrelationer, M&A-aktiviteter etc.

Vetenskapliga och tekniska specialister/ledare inom preklinisk/klinisk utveckling, medical affairs, produktion etc.

People management specialister/ledare med kunskap och erfarenhet av att i unga bolag skapa förutsättningar för ett starkt företagsvarumärke och en strategi för organisations-och kompetensutveckling.

Kandidaterna identifierar vi genom vårt omfattande branschspecifika nätverk i kombination med en proaktiv search i Sverige och internationellt. Vår tillhörighet till det globala executive search-nätverket CFR Global Executive Search bidrar till vår förmåga att attrahera internationella kandidater till uppdrag i Norden.

Erbjudandet:
K2 Search Life Science erbjuder exklusivt till SwedenBIO ́s medlemsbolag, med fokus på SME och inkubatorbolag en flexibel och individuellt upplagd rekryteringstjänst som syftar till att:

⚫ Få seniora personer inom svensk och internationell life science att genom styrelse-eller advisory board bli dedikerade till bolaget även om de bara är delvis kopplade till verksamheten

⚫ Tidsbegränsade hel-eller deltidsuppdrag för att lösa specifika problem eller utmaningar

⚫ Skapa incitament för engagemang i verksamhetsutveckling och riskdelning för den totala leveransen

⚫ En kostnadsbild för rekryteringen som ligger betydligt under vad som skulle krävas vid en traditionell rekrytering med motsvarande omfattning

Kontakta oss gärna för en första förutsättningslös diskussion!

Arne Nordström
Senior Consultant & Practice Leader Life Science K2 Search AB
+46 70 69 89 200
arne.nordstrom@k2search.se