Kostnadsfri och skräddarsydd IP-workshop ur ett strategiskt och kommersiellt perspektiv

AWA erbjuder SwedenBIO:s medlemmar en kostnadsfri IP-workshop till ett värde av 8000 sek. Tillsammans med företagets befattningshavare genomför vi en IP-workshop och nulägesanalys som syftar till att utifrån ett kommersiellt IP-perspektiv identifiera relevanta aktiviteter som kan stärka företagets konkurrenskraft och expandera dess affär.

IP-workshop ur ett strategiskt och kommersiellt perspektiv, 60 minuter

Syfte: Att utifrån ett kommersiellt IP-perspektiv identifiera relevanta aktiviteter som kan stärka företagets konkurrenskraft och expandera dess affär.

Agenda:

 • Kort presentation av AWA:s syn på kommersiell IP-strategi
 • Nulägesanalys: Översiktlig genomgång av företagets erbjudande, intäktsströmmar, affärssituation och exploateringsstrategi. Kommersiella och interna ”pain points”
 • Rekommendationer och nästa steg

Det är viktigt att workshopen genomförs med individer som har övergripande ansvar för företaget och dess affär. Vi kommer ställa ett antal frågor och föra en öppen diskussion för att ringa in viktiga aspekter och frågeställningar.

Nulägesanalys – typiska frågeställningar:

 • Vilka är de viktigaste kommersiella drivkrafterna för er affär?
 • Vad är företagets nuvarande och framtida differentiering?
 • Vilka intäktsströmmar har bolaget idag, vilka ser ni framgent?
 • Har företaget en genomarbetad plan på hur intäktsströmmarna ska skyddas?
 • Vilken know how och teknikbas har företaget? Finns en gemensam syn på denna i företaget (vad den är och dess värde?)
 • Hur väl stämmer den överens med de kommersiella drivkrafterna och er affärsmässiga och tekniska roadmap?
 • Vilken utvecklingsnivå har företagets teknik, hur följs den upp över tid?
 • Vilka i företaget sitter på vilken know how? Risker?
 • Hur skulle er know how kunna nyttjas i nya erbjudanden och affärsmodeller?

Rekommendationer och nästa steg -typiska aktiviteter:

 • Aktiviteter för att bygga värde via IP gentemot konkurrenter, investerare, kunder, samarbetspartners etc.
  • ”WHY, WHAT, HOW”
 • Aktiviteter för att skapa en konkret koppling mellan företagets know how och R&D-roadmap, kommersiella erbjudanden och affärsmodeller
  • Strukturerad genomlysning av företagets know how samt struktur för att förstå och hantera den över tid – mellan alla delar av företaget

Boka en IP-workshop genom att ringa/maila någon av följande personer på AWA:

Lina Dahlgren lina.dahlgren@awa.com 072 402 64 66

Johanna Bergh johanna.bergh@awa.com 073 428 05 00

Martin Jansson martin.jansson@awa.com 070 643 52 64