Rabatt på CRO- och rekryteringstjänster

Medicorent erbjuder medlemmar en rabatt på 10% av ordinarie redan konkurrenskraftiga priser för respektive tjänst under resten av 2020 t.o.m. dec 2021.

Hej Hamid Bakhshi, CEO på Medicorent int. AB, vad är ert M2M-erbjudande?

– MedicoRent Int. AB är ett skandinaviskt företag som tillhandahåller rekryteringstjänster och uthyrning av specialister inom LifeScience samt erbjuder fullskaliga CRO-tjänster inom kliniska prövningar. Inom den sistnämna är vår styrka förmågan att sätta ihop ett optimalt team som arbetar med ditt projekt på ett mycket kostnadseffektivt sätt och ”one-point of contact” model. Förutom vårt eget mycket kompetenta team använder vi partners för att genomföra alla faser av studien från protokollframtagande, biostatistik, eCRF, ePro, monitorering, datahantering och logistik inklusive centrallab, studieläkemedelshantering och distribution till att stänga och rapportera.

Vi ser att Covid 19 har påverkat många branscher. Hur ser ni att Covid 19 har påverkat efterfrågan av era tjänster?

– Inom rekrytering och outsourcing ser vi en ökad efterfråga av seniora personer inom Clinical Program och Trial Management, Regulatory och Safety roller. CRO uppdragen har längre ledtider och innebär oftast större investeringar, vilket gör att det finns större behov för nytänkande, mindre organisationer som oss som kan erbjuda CRO tjänster med samma kvalité som stora CRO-företag till ett konkurrenskraftigt pris.

Hur gör man för att ta del av ert erbjudande?

– Medlemmar i SwedenBIO erbjuds en rabatt på 10% av ordinarie redan konkurrenskraftiga priser för respektive tjänst under resten av 2020 t o m dec 2021.

Mer information om Medicorent hittar du här.