Medlemmar får 20 % rabatt på Accountors bolagstjänster nu samt under 2021

Accountor Ekonomi & Rådgivning AB har tagit fram ett erbjudande riktade direkt till medlemmar i SwedenBio gällande bolagstjänster (bolagsförändringar som bolagsbildning, ändring av styrelse, kapitaländring, fusion, likvidation och olika registreringsärenden).

Accountor har specialistkompetens och lång erfarenhet av att arbeta med företag inom Life Science. Accountor kan stötta inom löneadministration, redovisning, kvalificerad redovisning och skatterådgivning med lösningar utifrån dina behov. Vi har tagit fram ett erbjudande riktade direkt till medlemmar i SwedenBio gällande bolagstjänster (bolagsförändringar som bolagsbildning, ändring av styrelse, kapitaländring, fusion, likvidation och olika registreringsärenden).

Medlemmar får 20 % rabatt på Accountors bolagstjänster nu samt under 2021
– bolagsförändringar som bolagsbildning, ändring av styrelse, kapitaländring, fusion, likvidation och olika registreringsärenden.

Bolagstjänster – några exempel
Ska du starta ny verksamhet? Vi hjälper till med den praktiska hanteringen att sätta upp och registrera ett bolag, såväl som med rådgivning kring starten av ert nya företag. Har du beslutat om att öka bolagets aktiekapital, ändra styrelse eller behöver ni lägga om bolagets räkenskapsår? Vi hjälper dig att genomföra olika förändringar i ditt bolag, upprättar dokument och agerar ombud vid registrering hos Bolagsverket.

Tips om du har Forskning och Utveckling
Du har väl inte missat att ta del av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling? Nedsättningen av det sammanlagda avgiftsuttaget fördubblades i april 2020 från 10 till 20 procent samtidigt som taket för nedsättningen höjdes. Accountor har experter som kan hjälpa dig ta del av nedsättningen.

Du hittar uppdaterad information om Accountors erbjudanden till SwedenBio medlemmar här.