Skräddarsytt erbjudande: Communication due diligence och Equity story

Paues Åberg Communications har utvecklat ett skräddarsytt erbjudande till SwedenBIOs medlemmar inom ramen för organisationens Member-to-member (M2M)-erbjudande. Det är framtaget på samma sätt som övriga M2M-erbjudanden; en intervju av Jonas Rodny, ansvarig för Finansiell kommunikation hos Paues Åberg, samt en beskrivning av själva erbjudandet.

Hej Jonas Rodny, ansvarig för Finansiell kommunikation på Paues Åberg, vad består ert medlemserbjudande av?

– Vi har tagit fram två lösningar som ger noterade bolag en bra grund att stå på för att kunna skapa en kontinuerlig och aktiv kommunikation mot marknaden. En Communication due diligence är en nulägesanalys av ditt bolags värdering jämfört med branschindex, en analys av hur aktien presterar jämfört med sina närmaste peers, en analys bolagets synlighet i media samt en sammanställning av vad institutionella och privata aktieägare säger och tycker om bolaget.

– Därtill behöver bolagen en Equity story som utgör den röda tråd som man spinner berättelsen om bolaget utifrån. Alla bolag kan beskriva sin vetenskap, men långt ifrån alla har förmågan att förklara sannolikheten att just ditt bolag kommer att lyckas och hur förutsättningarna ser ut på den marknad bolagen siktar mot. Vår 4-perspektivs-modell innefattar budskap kopplade till företaget, forskningen, marknaden och sammanhanget.

Ni arbetar med många noterade life science-bolag. Vad har dessa företag för gemensam nämnare?

– Många bolag kämpar med att beskriva sin verksamhet på ett begripligt sätt. Ofta överlämnar man ett för stort utrymme för tolkning av till exempel data eller andra milstolpar till mottagaren, vilket skapar missförstånd och ibland även tillitsproblem. Vi menar att bolagen har en skyldighet att kontinuerligt kommunicera med sina ägare utöver den regulatoriska kommunikationen genom att sätta bolaget i ett större sammanhang. Vi hjälper bolagen att gå från en linjär (enkom regulatorisk) till en kontextuell kommunikation (inkludera sammanhanget).

Hur gör jag som medlem för att ta del av ert erbjudande?

– SwedenBIOs medlemmar erhåller ett medlemspris på tjänsterna Communication due diligence och Equity story. Kontakta Jonas Rodny, jonas.rodny@pauesaberg.se, eller Carolin Wiken, carolin.wiken@pauesaberg.se för mer information.

– Läs mer om hur vi jobbar med finansiell kommunikation här. Ni är givetvis välkomna att kontakta oss på Paues Åberg Communications för andra kommunikationsfrågor eller referenser.