Få life science-företag i tidig fas syntes i internationell branschmedia

En av våra medlemmar, Let ’em know som ägs av Ola Björkman, har undersökt i vilken utsträckning läkemedelsutvecklande bolag exponeras i internationell branschmedia. Totalt 159 företag, både riktigt tidiga bolag och företag i klinisk fas, från 10 länder inklusive Sverige och Danmark ingick. Cirka hälften av företagen saknade exponering överhuvudtaget. Bland företagen som hade minst exponering fanns företag i preklinisk fas men även bland de företag som befann sig i fas 2 och 3 saknade 25 procent synlighet i utvalda media.

– In-licensieringsteam och beslutsfattare på de större pharmabolagen ser branschmedia som en viktig informationskälla och de betalar stora prenumerationsavgifter för att få tillgång till information och faktum är att de förväntar sig att även bli uppdaterade om företag i tidiga faser, säger Ola Björkman.

– Om man som litet svenskt bolag lyckas komma in där, hamnar man på deras radar och i deras databas och man börjar följa bolaget och i gengäld når man ut till sina målgrupper. Mitt råd är således att inte vänta för länge med att kommunicera till internationell branschmedia eftersom det tar tid att bygga företagets varumärke och att bli känd och etablerad bland redaktörer och journalister hos ledande branschmedia.

Ola Björkman håller nu på med att göra en motsvarande analys av samtliga 148 svenska life science-företag som utvecklar läkemedel från den kartläggning som SwedenBIO publicerade tidigare i år. Den analysen kommer att vara klar under Q1, 2021.

Se kortfattad rapport här.