Faktablad: Skapa hållbar handel på börsen – tips till små bolag

Life science-sektorn tillhör en av de starkaste för listade småbolag i Sverige. Samtidigt är konkurrensen inom sektorn hård och det krävs att man jobbar med de frågor som berör aktiehandeln. En väl fungerande aktiehandel är viktig för att skapa tillväxt i små och medelstora bolag.

– Handeln föds kanske inte på samma sätt för små bolag som för de stora och vi vill med faktabladet tipsa om vad man ska tänka på för att se värdeutveckling över tid. Det gäller att man har en tydlig plan för att särskiljas i mängden, skriver Niclas Stenberg, Nordic Manager på Recall Capital som hjälper listade bolag med handelstjänster.

Genom faktabladen vill SwedenBIO ge praktisk information och handfasta råd i ett för medlemmarna relevant område. Fler tips finns att ta del av i faktabladet på www.swedenbio.se/faktablad eller här: Skapa hållbar handel på börsen – tips till små bolag