Fem snabba med Malin Parkler, vd på Pfizer Sverige

Så kom beskedet om att Pfizer och Biontechs vaccin mot covid-19 nu är godkänt för att användas i Sverige och övriga Europa. Det godkända vaccinet är ett resultat av samarbete inte bara mellan ett stort och ett lite mindre bolag, men också mellan myndigheter, vårdgivare och akademi.

– Utan en lösningsinriktad och prestigelös inställning från alla dessa aktörer så hade det inte gått. Ur ett historiskt perspektiv, hur stort är detta? Det bör utan tvekan räknas som den viktigaste insatsen inom medicinsk forskning de senaste 50 åren, menar Helena Strigård, vd för branschorganisationen SwedenBIO.

Beskedet kommer nästan på dagen ett år efter att de första fallen dokumenterades i Kina. Nu vidtar ett omfattande och viktigt arbete för att vaccinera riskgrupper och vårdpersonal, och efterhand allmänheten.

Pfizer och Biontech må vara först, men är långt ifrån ensamma. Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi, Curevac och andra har alla kommit långt i sitt arbete och det kommer sannolikt komma fler godkännanden inom kort.

– Samtidigt måste vi fundera på vad det var som gjorde detta möjligt och vad som går att replikera. När pandemin väl är över så finns det stora utmaningar att ta tag i inom vården. Bolagen inom life science-sektorn har ett viktigt arbete framför sig. Vi har sett historia utspela sig, men vårt fokus är att skriva historia igen och igen. Det arbetet har bara börjat, konstaterar Helena Strigård.

Fem snabba med Malin Parkler, vd på Pfizer Sverige

Varför blev Pfizer & Biontech först med att ta fram vaccinet?

– Först ska jag säga att jag är väldigt stolt över alla medarbetare som har jobbat för att nå fram hit. Det gäller alla från forskning till produktion, logistik och alla andra delar som behövs för att få det på plats. Framgången beror till stor del på Biontechs mRNA-plattform som de har utvecklat under många år och där vi haft samarbete kring influensavaccin sedan tidigare. Detta blev en språngbräda att komma igång så snabbt. Med det sagt så är detta helt historiskt att så många bolag på ett år har eller kommer få fram effektiva vaccin mot ett virus. Pandemin har orsakat så mycket död och lidande och det räcker inte med ett vaccin, så jag är lika imponerad över de andra kollegorna i branschen som har nått fram. Det kommer att krävas många fler för att kunna besegra covid-19 och jag kommer att glädjas för varje vaccin som godkänns.

Hur kunde det gå så snabbt?

– Nyckelordet är samarbete, både mellan Pfizer och Biontech, men också mellan akademi, myndigheter och vårdgivare. Jag vill understryka att inga genvägar har tagits, utan det är väldigt omfattande studier, med många deltagare som genomförts. Jag tror att det finns mycket att lära av den här processen kring hur vi tar fram nya läkemedel.

Vad kan du säga om vaccinet?

– Det är ett mRNA-vaccin, som är syntetiskt och som har visat väldigt fina resultat i fas 3 -studier, med 95% effekt och en god säkerhetsprofil. Sedan ett par veckor används vaccinet i Storbritannien. I och med godkännandet så är leveranser redan på väg mot Sverige och vaccinationerna kommer sannolikt igång nästa vecka.

Det är ett vaccin som kräver förvaring på -70 grader?

– Ja, det stämmer. Under leveranser måste det förvaras i mycket kalla temperaturer, men väl framme vid lokalen där vaccinationen genomförs så kan det förvaras fem dagar i vanlig kylskåpstemperatur. Detta har varit en utmaning för logistiken, men i gott samarbete med Folkhälsomyndigheten och regionerna så finns det en bra lösning på plats.

Vilka kommer att få vaccinet?

– Folkhälsomyndigheten har tagit fram en prioriteringslista, med olika riskgrupper och personal inom vård och omsorg. När de grupperna har fått vaccin, så kommer det erbjudas till allmänheten. Det är därför viktigt att vi fortsatt följer riktlinjerna för att minska smittspridningen.

Kontakt

Helena Strigård, vd SwedenBIO, +46 (0) 73 640 28 05 eller Helena.strigard@swedenbio.se

Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten. Våra närmare 300 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda och bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.