Vaccinproduktion och forskningspropositionen i fokus vid samverkansgruppsmöte

Den 27 januari hölls samverkansgruppsmöte med forskningsminister Matilda Ernkrans med fokus på den forskningspolitiska propositionen och det arbete om vaccinproduktion som leds av Lotta Ljungqvist, vd för Cytiva Testa Center och vice ordf. SwedenBIO. Arbetet har bland annat resulterat i ett uppdrag till Vinnova att fortlöpande kartlägga Sveriges kapacitet inom vaccinproduktion, något som kommer bygga vidare på den kartläggning som SwedenBIOs arbetsgrupp för produktion genomfört tidigare.

Vaccinproduktion vid pandemier

Den pågående Covid-19 pandemin belyser tydligt behovet av att nya effektiva vacciner snabbt kan utvecklas och sedan produceras i stor skala. Vid pandemier finns risk för att bristsituationer, konkurrens mellan länder och transportproblem kan uppstå. I dessa lägen kan det vara en fördel att ha inhemsk kapacitet för utveckling och produktion av vacciner.

Produktion av vacciner kan skilja sig avsevärt beroende på typ av vaccin och tillverkningsprocessen. Därför är det viktigt att ha flexibla produktionsanläggningar som kan användas för olika vaccintyper. Denna presentation illustrerar hur vacciner kan tillverkas, med speciellt fokus på de mest relevanta kandidaterna mot Covid-19.