Föreningsstämma 2023

Välkommen till SwedenBIOs ordinarie föreningsstämma! SwedenBIO är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse. Den 10 maj är det dags för SwedenBIOs ordinarie föreningsstämma 2023.