Företagsforskarskolan vid Umeå universitet – Forskning och innovation i samverkan

Företagsforskarskolans vision är att förena vetenskaplig excellens med nytta för samhället och den organisation som samarbetar, och att på samma gång genomföra en högkvalitativ utbildning av nya forskare.

Forskarskolan är öppen för alla forskningsområden och doktoranden har sin anställning vid Umeå universitet. Tillsammans med företag eller organisation arbetar doktoranderna under fyra år med att utforska en frågeställning. Både universitetets forskare och potentiell extern part har möjlighet att initiera ett doktorand-projekt. Projekten har hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans, vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling menar Umeå universitet som satsar stora summor varje år i Företagsforskarskolan. Forskningsprojekten är gemensamt finansierade och den externa parten står för 50 procent av doktorandens lön.

Lär dig mer om Företagsforskarskolan här.