Välkommen till frukostseminarium: Halvtid med Anders Lönnberg

Den 1 mars bjuder Läkemedelsvärlden, Apotekarsocieteten och SwedenBIO in till ett frukostseminarium. Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science, berättar vad som åstadkommits hittills och vad som ska göras framåt.

BannerLmV_pulsen

I snart ett år har Anders Lönnberg haft regeringens uppdrag att samla life science-branschen och föreslå åtgärder för att få den att lyfta. Till sin hjälp har han en referensgrupp med representanter från industrin, akademin och hälso- och sjukvården.

Under en intensiv timme känner Läkemedelsvärlden Anders Lönnberg på pulsen om vad som faktiskt har åstadkommits. Har arbetet resulterat i några konkreta åtgärder eller har det mest varit en diskussionsklubb? Vilka förslag har lämnats in till regeringen? Vilka områden måste prioriteras framöver?

Läs mer om programmet och anmäl dig här.