Välkommen till Bubbel & Debatt i Göteborg 23 september

Kan våra nationella forskningscenter bota det regionala revirtänkandet i life science-Sverige?

Det satsas mycket pengar på nationella miljöer för life science i Sverige i syfte att stärk landet som helhet i den globala konkurrensen. Hur ska dessa nationella center agera för att akademi och företag i hela landet ska kunna utnyttja den kompetens som finns?

Debattörer:

  • Tomas Lundqvist, Life Sciences Director, MAX-IV Laboratory
  • Håkan Billig, ordförande kommittén för nationell samordning av kliniska studier
  • Thomas Moritz, plattformsdirektör, Swedish Metabolomics Center
  • Ina Schuppe Koistinen, Head of External Relations, SciLifeLab

Moderator: Tuulikki Lindmark, SwedenBIO

Tid: Den 23 september. Mingel från kl 16.00. Debatten startar 17.00.
Plats: Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg

Bubbel och tilltugg bjuds i samband med minglet.

Bubbel och debatt i Göteborg arrangeras i samarbetet med Sahlgrenska Science Park.

Eventet är för närvarande full. För reservlista kontakta Tuulikki Lindmark: tuulikki.lindmark@swedenbio.se