I gott sällskap eller vad hände med smekmånaden?

Så här efter några veckor på jobbet konstaterar jag att jag befinner mig i gott sällskap. Trots att jag snabbt kastats in i extraordinära omständigheter är marken under fötterna lika otrampad för omgivningen och inte minst för våra beslutsfattare. Vi sitter alla i samma båt, utan såväl sjökort som väderprognos och får agera från en dag till en annan på de stormar och grynnor som dyker upp.

Frida Lawenius Vice vd SwedenBIO

Så fort man tror att man ridit ut en storm dyker det upp en ny. Ett orosmoln som hägrar är om vi lyckas upprätthålla en tillräcklig produktion av läkemedel för att täcka de medicinska behoven. Bolagen kämpar med att hålla igång produktionen i ett läge där vi även kan behöva skala upp och ställa om produktion. Signalerna är än så länge att produktionen hålls igång, men med fördyrade och försenade leveranser. Upprätthållandet av såväl nationella som internationella transporter, men även bemanningen, är kritiskt. Medarbetare hålls hemma vid minsta förkylningssymptom. Att produktion av läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning nu finns med i MSBs föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (länk till MSB) är en avgörande förutsättning för att kunna upprätthålla produktionen även om skolor och förskolor tvingas stänga sin verksamhet.

Vi kan också fundera på om det finns andra sätt att poola våra gemensamma kompetensresurser. Scania skickar sin personal till Getinge. Vad kan vi hjälpa varandra med? Dela gärna dina tankar på SwedenBIOs anslagstavla på LinkedIn.

På SwedenBIO har vi allt annat än produktionsstopp. Vi jobbar för högtryck för att säkra branschens akuta behov. Med lite trixande och fixande fortsätter vi också oförsnutet vårt proaktiva arbete, i övertygelsen om att våra insatser är viktigare än någonsin när vi ska få igång ett väloljat och välmående life science-ekosystem i spåren av pandemin.

Så sakteliga kommer vi alla hitta formerna för hur processerna kan fortgå trots restriktioner, vi kommer att anamma nya beteenden som vi tar med oss in i tillvaron efter krisen, som det nya normala. Och även jag kommer att upptäcka att jag blivit en del av ett sammansvetsat team och en fantastisk community!

Frida Lawenius
Vice vd SwedenBIO