Hallå där Lotta!

Lotta Ljungqvist är SwedenBIOs nya ordförande. Vi välkomnar henne i den nya rollen med tre frågor.

Du är ingenjör från KTH i botten, med en lång karriär därefter. Vad tar du med dig in i din nya roll?

– Jag ser fram emot att fortsätt jobba med att stödja life science-branschen i Sverige. Jag har haft olika roller genom åren men nu jobbar jag med Testa center, en testbädd som Cytiva driver med finansiering av Vinnova. Där kan bolag ta första steget till en uppskalad, industriell produktionsprocess med expertstöd och med tillgång till modern utrustning. Jag tror att min bakgrund från att både jobbat i stora internationella bolag, mid-biotech och start-up ger en bredd som kan vara bra för när vi som branschorganisation främjar ytterligare tillväxt i branschen.

Halva SwedenBIOs styrelse byts nu ut. Har vd kört slut på er?

– Det är en mycket engagerad styrelse där många varit engagerade i många år och just i år föll det sig så att det blev fler nyval. Valberedningen har gjort ett grundligt jobb och jag ser mycket fram emot att jobba med den nya styrelsen som väldigt väl representerar branschens olika delar, både verksamhetsmässigt och geografiskt.

SwedenBIO har breddats på senare år till att täcka in bolag brett inom life science, med en organisk tillväxt i gränslandet mot health tech inte minst. Hur ska vi möta upp den diversifieringen?

– Det är roligt att se att branschen växer och breddas och det representeras bra i den nya styrelsen. SwedenBIO jobbar ju aktivt med medlemsbolagen bla i olika arbetsgrupper och jag ser att de också breddas och utvecklas i takt med branschens förändringar.

Här är SwedenBIOs nya styrelse.