Handlingsplan krävs för att säkra klinisk forskning trots vårdskulden

Det är oerhört oroande siffror som presenterades av Cancerfonden i måndags gällande hur pandemin påverkat klinisk forskning inom cancer. Vi känner igen detta från fler terapiområden och uppmanar regeringen att presentera en handlingsplan för hur vårdskuldens negativa inverkan på hälso-och sjukvårdens kapacitet att bedriva klinisk forskning ska hanteras.

Direkt från Cancerfondens rapport:

  • Försenade forskningsstudier
  • Stopp för rekrytering av patienter till nya kliniska cancerstudier. Samtliga universitetssjukhus i Sverige beslutade att stoppa rekryteringen av nya patienter till kliniska cancerstudier under våren 2020
  • Omfördelning av personal från forskning till vården. Intervjuade forskare uppger att cirka 25–50 procent av personalen från deras kliniska studier har omfördelats till att hjälpa till i vården under pandemin.

SwedenBIO delar Cancerfondens och ordförande Klas Kärres oro för de långsiktiga konsekvenserna och synen på att vård och forskning ska integreras, inte konkurrera.

Läs Cancerfondens nya granskning här.