Innovationsrådet på plats – nu måste arbetet börja

Regeringen presenterar idag sitt innovationsråd. När rådet nu är på plats är det viktigt att det praktiska arbetet för life science tar vid.

Innovationsrådet är ett rådgivande organ som genom dialog och samverkan mellan politik, näringsliv, akademi och fackföreningsrörelse ska ta fram förslag och idéer som ska stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft. SwedenBIO ser fram emot att det riktade arbetet för life science-branschen som tidigare annonserats ska ske i anslutning till innovationsrådet nu kan börja. SwedenBIO uppskattar även att frågan om den statliga riskkapitalförsörjningen som är en synnerligen angelägen fråga för life science sektorn kommer att hanteras med hög prioritet av det nya innovationsrådet.

– Både statsminister Stefan Löfven och näringsminister Mikael Damberg har länge varit tydliga med sitt engagemang för life science. Det finns gott om utredningar och förslag på vilka insatser som krävs och i anslutning till innovationsrådet hoppas vi nu att regeringen tar chansen och sätter samman en grupp med mandat att genomföra de förändringar som krävs inom forsknings-, närings- och sjukvårdspolitiken, säger Jonas Ekstrand, vd för SwedenBIO.

SwedenBIO har tillsammans med Lif och Swedish Medtech presenterat en handlingsplan för life science. Handlingsplanen innehåller 25 konkreta åtgärder som stärker Sveriges konkurrenskraft.

– Våra 25 åtgärdsförslag är en bra start för att få till en konkret nationell strategi för life science. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet med att förbättra förutsättningarna för life science i Sverige. Med rätt insatser kan vi få ut maximalt av all den kompetens och innovationskraft som finns i sektorn, säger Jonas Ekstrand.

Ladda ner Handlingsplan för life science

Mer om innovationsrådet på regeringens hemsida.

För ytterligare kommentarer, kontakta Jonas Ekstrand på 0703 02 08 96 eller jonas.ekstrand@swedenbio.com.