Inspel till forskningsproppen försvarar forskningens grundförutsättningar

Öka anslagen, ta bort detaljstyrningen och öka synligheten - det är SwedenBIOs huvudrekommendationer i inspelet till forskningspropositionen som lämnades in nyligen.

SwedenBIOs inspel till regeringens kommande forskningsproposition, där instruktionen pekade ut ledorden excellens, internationalisering och innovation som viktiga komponenter, har fokuserat på förslag som syftar till att stärka dessa tre delar inom svensk forskning. Våra tre huvudpunkter är:

  • Öka de totala anslagen till forskning och innovation
    För att främja en konkurrenskraftig life science-industri måste särskilt andelen av den totala statliga forskningsbudgeten som går till forskning och innovation i samverkan höjas.

  • Lämna forskningen och innovationsriktningarna fria från detaljstyrning
    Det går inte att beställa de mest värdefulla upptäckterna och lösningarna. Vi välkomnar breda direktiv om att utföra forskning i samverkan med industrin, men detaljerade pekpinnar bör undvikas.

  • Öka synligheten för svensk life science nationellt och internationellt
    Det är dags att omfamna life science som en av Sveriges viktiga basnäringar och samtidigt behålla den höga utvecklingstakt, dynamik och mångfald som kännetecknar branschen.

Vi pekar på utmaningar i kompetensförsörjning, tillgång till finansiering från innovationsstödjande myndigheter, samverkansforskning och infrastrukturer och presenterar våra förslag på åtgärder.

“I detta inspel försvarar vi inte bara förutsättningarna för forskning inom life science-bolagen, som vi företräder. Givet omvärldens turbulens och regeringens tendenser att dra ner på finansiering av forskning och innovation i stort, valde vi att gå djupare och försvara även grundförutsättningarna för akademisk forskning”, kommenterar Dr. Maja Neiman, Scientific Director på SwedenBIO.

SwedenBIOs medlemmar, främst via FoU-gruppen har engagerat sig i frågan och skapat basen för detta inspel som nu lämnats in till regeringen, och kansliet vill därför rikta ett stort tack till alla engagerade medlemmar.

Inspelet finns att läsa här.