Intervju med Klara Kämpfer, Communications Business Partner på Sanofi

Sanofi är ett globalt läkemedelsbolag med över 100 000 anställda i fler än 100 länder och huvudsponsor till SwedenBIO Summit 2021. För bolaget är det självklart att ta ansvar för de global hälso- och hållbarhetsmålen, och de har nyligen lanserat en ny strategi för detta. Vi passade på att prata med Klara Kämpfer, Communications Business Partner på Sanofi, för att lära oss mer.

Sanofi är ett globalt läkemedelsbolag med över 100 000 anställda i fler än 100 länder. Varför var det självklart för er att ta ansvar för de globala hälso- och hållbarhetsmålen?

Jag tror att de flesta branscher börjar inse att socialt ansvarstagande inte längre är ett ’nice to have’ som kan stärka varumärket, utan en nödvändighet om vi ska kunna fortsätta leva på den här planeten. Alla måste ta sitt ansvar, både individer, företag och samhälle. Som ett av världens största läkemedelsföretag är det självklart att Sanofi bör ha höga ambitioner och bidra så mycket som möjligt i de här frågorna.

“We can do more” är namnet på Sanofis nya strategi för ökat socialt ansvarstagande. Vad står det för?

We can do more reflekterar den insikt Sanofis VD Paul Hudson fick när han som nytillsatt reste runt i världen för att träffa medarbetare. Han berättar i ett öppet brev på LinkedIn att det blev tydligt för honom att för många anställda var det minst lika viktigt att Sanofi tar ansvar för planet och samhälle, som att vi producerar innovativa läkemedel. Paul beskriver även hur pandemin har fått oss att reflektera över hur vi förhåller oss till samhället och planeten och att trots att det har varit utmanande, har det fört oss – Sanofi och läkemedelsindustrin – närmare vårt syfte att skapa förändring.

Vad ingår i Sanofis strategi för socialt ansvarstagande?

Strategin är uppbyggd i fyra delar; tillgång till läkemedel i utvecklingsländer, stöd till utsatta samhällen, minskad miljöpåverkan och en inkluderande företagskultur som representerar mångfald.

En viktig hörnsten i pelaren ’tillgång till läkemedel’ är den nybildade ideella organisationen Sanofi Global Health som ska öka tillgången till läkemedel som anses som livsnödvändiga av världshälsoorganisationen (WHO) i 40 utvecklingsländer. Det är en stor och viktig satsning som är det första i sitt slag! Mycket fokus ligger också på minskad miljöpåverkan, där Sanofi åtar sig att minska sina koldioxidutsläpp med 55 procent till 2030 och att bli helt koldioxidneutralt till 2050.

Vad förväntar ni er att uppnå med den nya profileringen?

Det största och viktigaste målet är att göra en riktig och meningsfull skillnad för samhället och planeten med de här satsningarna. Naturligtvis hoppas vi också att det stöder vår profilering som arbetsgivare och företag. Vi vet att de här frågorna är viktiga, speciellt för den yngre generationen, och förhoppningsvis kan potentiella framtida medarbetare identifiera sig med Sanofis värderingar och därför söka sig till oss. Dessutom ser vi att satsningen skapar mycket stolthet internt, vilket alltid är positivt för sammanhållning och produktivitet.

Hur kommer vi att märka av strategin i Sverige?

I Sverige har vi satt ihop en intern arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en lokal CSR-strategi. Vi fokuserar på miljöfrågan, där vi försöker identifiera aktiviteter som kan minska vår lokala miljöpåverkan, och humanitärt arbete, där vi framöver kommer avsätta minst en dag per år då alla medarbetare gemensamt ägnar sig åt välgörenhetsarbete.

På vilket sätt kan aktivt arbete med de globala hållbarhetsmålen skapa fördelar för life science bolag?

Som sagt tycker jag att det viktigaste målet alltid ska vara att göra en meningsfull skillnad. Om man arbetar med de här frågorna med syfte att stärka sitt varumärke är risken stor att det mer handlar om ’green washing’, som jag tror både medarbetare och omgivning kan genomskåda. Med det sagt vet vi att företag som tar ansvar och driver CSR-frågor ofta belönas med ett stärkt arbetsgivarvarumärke och motiverade och stolta medarbetare, som ger positiva ringar i vattnet i verksamheten och resultaten. En annan aspekt som är viktig i vår bransch är upphandlingar där det i Sverige och Norden ställs allt högre krav på leverantörer vad gäller hållbarhet och där man t.ex. kan få tydliga fördelar om man kan visa på att ens produkter är fördelaktiga ur ett miljöperspektiv.