Intervju med Moa Fransson – VD för Genagon Therapeutics

Genagon Therapeutics utvecklar innovativa metoder för att med terapeutiska antikroppar bekämpa tumörer. Här berättar vd Moa Fransson mer om bolaget, hur 2021 ser ut och hur hon hoppas kunna dra nytta av och bidra till SwedenBIO-communityt.

Vad händer i ert bolag under 2021?

– Under 2021 förbereder vi vårt terapeutiska program inom bröstcancer för kliniska prövningar. Vi har lovande antikroppskandidater som vi kommer att utvärdera i olika effektmodeller relevanta för sjukdomen. Vi har tillsammans med våra samarbetspartners planerat ett fullt prekliniskt program som innehåller alla relevanta delar. Vi växer som bolag och kommer under 2021 att utöka vårt operativa team med kompetens inom regulatorik och R&D. Det kommer att bli ett spännande år!

Ni arbetar med att utveckla antikroppar som kan erbjuda nya behandlingsmöjligheter mot bland annat cancer. Hur har er verksamhet berörts av COVID-19 pandemin?

– Vi samarbetar med akademiska lab och företag över hela världen och detta har medfört olika problem under året med Corona. Det är ett flertal mycket viktiga leveranser som uteblivit och viktiga möten som vi räknat med som inte har blivit av.

– Mycket av det som hänt har krävt nya lösningar. Vi har startat konsortium för större diskussioner och hittat innovativa lösningar för leveranser. Det mesta löser sig när man tar sig tid att prata med varandra och in the end of the day har vi ett ansvar mot våra ägare och har en skyldighet att hitta nya och bättre lösningar.

Varför är er forskning viktig?

– Vi har under 2020 fått spännande och lovande resultat i vårt bröstcancerprojekt som sätter oss på kartan inom det viktiga området tumör associerade makrofager i solid cancer.

– Trots stora framsteg inom cancerbehandling det senaste decenniet finns det fortfarande en stor andel patienter där moderna checkpoint-inhibitorer för T-celler (PD1/PDL1) är otillräckligt för behandlingseffekt. Vi vet idag att tre fjärdedelar av kvinnorna med den svåraste formen av bröstcancer står helt utan moderna och effektiva behandlingsalternativ. Vårt mål är att karakterisera terapeutiska mål med helt nya behandlingsmekanismer, för att kunna hjälpa dessa patienter.

– En starkt bidragande orsak till sviktande effekt är en massiv infiltration av tumör associerade makrofager, som bidrar till tumörens tillväxt och förmåga till metastasering. Med hjälp av terapeutiska antikroppar mot de tumörassocierade makrofagerna kan vi ändra tumörmikromiljön och bekämpa tumören, vilket kommer leda till en mycket bättre prognos och överlevnad.

Hur hoppas ni kunna dra nytta av och bidra till den community SwedenBIO samlar?

– Vi ser fram emot att delta i det community som Swedenbio har byggt. Som ett litet bolag är vi beroende av många starka relationer och ett stort kontaktnät för att nå ut med vårt projekt och för att knyta till oss de resurser och kunskaper som kommer att krävas för att driva våra projekt hela vägen in i klink.