Karolinska Institutet och framtidens samverkan

Frukostseminarium med Alexander von Gabain - Karolinska Institutet och framtidens samverkan mellan akademi, sjukvård och industri

Alexander von Gabain är vicerektor för innovationer och samverkan med näringslivet på Karolinska Institutet. Hur vill han stärka innovationskraften vid universitet och etablera en bredare form av samverkan med näringslivet?

08.00-08.30 Frukost serveras
08.30-09.45 Talarpresentation, frågor och diskussion