Almedalen – Paneldiskussion: Svensk life science i en konkurrensutsatt omvärld

På en världsmarknad där många industrier i många länder kämpar för att behålla fotfästet står sig Sveriges life science-industri väl. Vår innovationskraft inom läkemedelsutveckling överstiger den jämförelsevis modesta nivån av investeringar som görs i branschen, vi uppvisar goda resultat vad gäller att omvandla akademiska upptäckter till kommersiella produkter som gagnar patienter, och läkemedel är Sveriges tredje största exportvara.

Samtidigt går utvecklingen fort och både den inhemska såväl som den internationella konkurrensen om kapital och kompetens är hård. Därtill kommer life science-ekosystemet behöva förhålla sig till EU:s mycket omtalade nya läkemedelslagstiftning. I sin strävan att förbättra tillgången till läkemedel för Europeiska patienter riskerar lagstiftningen att – stick i stäv med sitt syfte – lägga krokben för de innovativa företagen och därigenom både försvaga den europeiska konkurrenskraften globalt och försämra förutsättningarna för att Europas patienter ska få tillgång till nya läkemedel.

SwedenBIO bjuder in till en paneldiskussion med fokus på den svenska life science industrins styrkeområden, vilka förutsättningar som krävs för att stärka Svensk innovations- och konkurrenskraft, och hur vi kan och bör förhålla oss till EU:s nya läkemedelslagstifning.

I panelen välkomnar vi:

  • Jessica Martinsson, VD, SwedenBIO
  • Martin Bergö, Prorektor, Karolinska Institutet
  • Pia Steensland, Director of Policy & Public Affairs, Pfizer
  • Lotta Liljelund, Director of Public Affairs, Novartis
  • Petter Hartman, VD, Medicon Village Innovation

Moderator är Alexandra Hoegberg, Director of Communications & International Marketing, SwedenBIO.

Paneldiskussionen sker i trädgården på Visborgsgatan 5 och är öppen för allmänheten. Ingen anmälan krävs – välkomna!