Antibiotikaforum – Nationell samverkansfunktion

Nationellt antibiotikaforum är ett årligt återkommande arrangemang där företrädare för olika samhällssektorer och arbetsområden som hälso- och sjukvård, folkhälsa, veterinärmedicin, djurhälsa, livsmedel och yttre miljö träffas för att knyta kontakter och utbyta information, kunskaper och erfarenheter.

Nationellt antibiotikaforum hålls i anslutning till den Europeiska antibiotikadagen den 18 november, som också är det datum då Folkhälsomyndigheten lämnar en årlig rapport till regeringen om den nationella samverkansfunktionen.