Välkommen till möte om Innovative Medicines Initiative, IMI

Är du intresserad av Life Science och läkemedelsutveckling? Vinnova har till detta möte bjudit in direktören för IMI kontoret i Bryssel, Pierre Meulien som berättar om IMI programmet och om framtida utlysningar samt svarar på frågor om hur man ansöker om IMI bidrag. Dessutom får vi möjligheten att lyssna till 2 stora spännande pågående IMI projekt med stark koppling till Sverige. Det första om en plattform för läkemedelsutveckling det andra om antibiotika.  

IMI är ett partnerskap mellan EU-kommissionen och European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Målet är att stödja upptäckt och utveckling av nya bättre läkemedel för patienterna och öka Europas konkurrenskraft för farmaceutisk forskning och utveckling.

Det är en unik möjlighet att få veta mer om IMI som är ett av världens största program för Life Science. Missa inte det!

European Lead Factory (ELF) är en europeisk plattform för läkemedelsforskning med målet att stödja läkemedelsutveckling i Europa. Projektet innehar bl.a. en unik samling av runt en halv miljon föreningar och ett screeningcenter. Målet med Europeiska Lead Factory är att kunna erbjuda forskare inom den akademiska världen, små och medelstora företag (SMF) och patientorganisationer stora möjligheter att främja utvecklingen av nya läkemedel.

ENABLE har fokus på Antibiotika resistens (AMR). Infektioner orsakade av resistenta bakterier ökar och orsakar i Europa stigande kostnader och många dödsfall. Trots det stora behovet av nya antibiotika, har mycket få, nya effektiva antibiotika förts ut till marknaden under de senaste decennierna. ENABLE-projektet arbetar för att främja utvecklingen av antibiotika mot gramnegativa bakterier. Det slutliga målet med projektet är att utveckla attraktiva antimikrobiella kandidater för test i klinik.

Mötet kommer att hållas på engelska.

13.00 Introduction, Jenni Nordborg, Vinnova
13.15 The IMI programme, Pierre Meulien, IMI Executive Director
14.00 Coffee break
14.30 IMI project European Lead Factory, Margit Mahlapuu, University of Gothenburg
15.00 IMI project ENABLE, Anders Karlén, Uppsala University
15.30 Discussion

Välkommen!