Är Horizon 2020 något för ditt bolag?

Hur får ditt företag medel från Horizon 2020 och Eurostars? Vilka program passar just er, vem kan ni samarbeta med och hur skriver ni en slagkraftig ansökan? Det får du veta mer om av supportorganisationen EUSMESupport 2020, som erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd - även till vardags på plats i Lund.

Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt, eller behöver ni medel för att utveckla era produkter och tjänster? Vi reder ut begreppen och går igenom dina möjligheter till bidrag från EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars.

EUSMESupport2020 är ett supportkontor för små och medelstora bolag (SME), som erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd. Supportkontoret är ett projekt finansierat av VINNOVA och Tillväxtverket och projektleds av RISE. Syftet är att öka svensk SME-medverkan i Horizon2020.

Du träffar Tuulikki Lindmark, SwedenBIO, och Håkan Sehlin, RISE. De berättar om:
– Hur funkar Horizon 2020 och Eurostars?
– Hur söker små och medelstora bolag medel?
– Var och hur hittar jag det som passar mitt bolag?
– Var kan jag få hjälp?

Eventet är en del av Skåne Innovation Week 2016.

Missa inte heller drop-in med rådgivning kring din ansökan, på Medicon Village samma dag, kl. 11.00 – 13.00.