Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2016

Varmt välkommen till en nystartad innovationskurs!

Kursen ges av Medtech4Health och syftar till att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen för att underlätta samarbeten och ge bättre förutsättningar för att fler innovationsprojekt ska gå i mål. Kursen innefattar hela processen från att identifiera ett problemområde inom vården som potentiellt kan lösas genom en tekniskt baserad innovativ idé vilken i sin tur kan leda till en kommersialiserad medicinteknisk produkt – kort sagt en innovation.

Kursen är interaktiv och kommer att innehålla såväl inspirationsföreläsningar som diskussionstillfällen med våra inbjudna lärare. Den vänder sig till deltagare från hela landet och från alla yrkeskategorier såsom yrkesverksamma inom vården (sjukhusingenjörer, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter), forskare och doktorander inom medicin, teknik eller ekonomi, entreprenörer med inriktning mot medicinsk teknik, med flera.