Dialogforum del 4

Läkemedelsverkets innovationskontor bjuder i samarbete med SwedenBIO in till webbinarier via Teams fyra tisdagar i följd.

Regulatoriska processer del 4 – Kliniska prövningar av medicintekniska produkter.

Syftet är att ge en översikt av regulatoriska ramverk som reglerar kliniska prövningar av medicintekniska produkter. Seminariet kommer att täcka in:

  • Myndigheternas uppdrag och roll
  • Regelverket (övergripande)
  • Tips och råd.

Föreläsare: Elin Karlberg, gruppchef för regulatoriska gruppen inom kliniska prövningar, Läkemedelsverket.

Upplägget är cirka 45 minuter föreläsning och därefter finns utrymme för frågor i cirka 15 minuter. Webbinarierna är öppna för alla, men riktar sig främst till mindre företag inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer och anmäl dig här.