Drop in med personlig rådgivning runt Horizon 2020!

Kom och träffa representanter från EUSMESupport 2020 och få one-to-one rådgivning! Du träffar Tuulikki Lindmark, SwedenBIO och Håkan Sehlin, RISE, för råd och hjälp runt din egen ansökan till Horizon 2020 och Eurostars.

Förmiddagen den 1 juni finns Tuulikki Lindmark och Håkan Sehlin från EUSMESupport på plats på Medicon Village. I one-to-one meetings på drop-in basis får du råd och stöd runt just din ansökan. Håkan Sehlin finns också i Lund till vardags, och vissa tider på Medicon Village. En matnyttig bekantskap!

Passa på att komma igång med rådgivning runt följande punkter:
– Diskussion kring ditt företags behov, identifiering av EUs program och möjliga ingångar
– Diskussion av preliminära idéer och formulering av ett projekt
– Råd vid registrering av företaget i EUs databas
– Råd om sammansättning av konsortier, tips kring partnersökning
– Genomgång av de ekonomiska och administrativa villkoren
– Genomgång av ansökningsförfarandet, de olika stegen och den fortsatta hanteringen efter inlämning
– Råd kring hur man skriver ansökan och genomläsning av ansökningar
– Rådgivning under genomförandet av godkända projekt, till exempel i frågor rörande rapportering
– Helpdesk för snabba svar på enklare frågor

Missa inte heller föredraget “Är Horizon 2020 något för ditt bolag?” på Medicon Village samma dag, kl. 10.00. Här får du bakgrundsinformation om aktuella program innan du går vidare i processen med din egen ansökan.

Eventet är en del av Skåne Innovation Week 2016.