Seminarium om ägarspridning och nya emissionsmodeller

SwedenBIO bjuder in till en ”lunch & learn” tillsammans med Recall Capital. Vi belyser SwedenBIOs rekommendation för informationsgivning vid ägarspridning, olika former av emissioner och dess inverkan på både bolag och dess ägare. Vi hoppas ge dig delvis en ny insyn och nya tankar kring det egna bolagets finansiella möjligheter framöver. Efter seminariet serveras lunch.

Kapitalmarknaden står inför stora förändringar med nya kreativa lösningar att ge bolag tillgång till kapital. Vi förstår att du har god kännedom om grundprinciperna för både företrädes- och riktade emissioner. Men hur väl känner du till de nya emissionsmodellerna som står tillbuds? Och vad kan aktieägarna förvänta sig av styrelsen vid val av emissionsmodell?

SwedenBIO har kommit ut med en rekommendation om informationsgivning vid ägarspridning som gäller life science specifik information. Det ger riktlinjer för information om projekten hos utvecklingsbolag som bör vara med i prospekten när man tar in publikt kapital. Vilka tankar ligger bakom denna rekommendation om hur ska det tillämpas?