En svensk Life Science-strategi – hur ska den möta hälsoutmaningar och stärka vår konkurrenskraft?

Genom den nya strategin ska life science fortsatt vara en viktig exportgren och ett starkt forskningsområde. Det bland annat genom att dra bättre nytta av hälsodata och få fram fler individanpassade läkemedel.  

Life science är en av Sveriges viktigaste närings- och exportgrenar och ett starkt forskningsområde. För att Sverige ska behålla sin framskjutna position tar regeringen nu fram en ny life science-strategi med fokus på nyttiggörande av hälsodata, individanpassade läkemedel, och framtidens vård och effektiv implementering av nya lösningar. Tillsammans med regeringens samordnare och aktörer inom vård och life science, bjuder vi in till ett kombinerat seminarium och workshop. Vi inleder med bakgrund, målbild, innehåll och arbetsprocess för den nya svenska life sience-strategin. Därefter workshopar vi kring strategins olika delar för att identifiera vilka aktiviteter som krävs för att förverkliga strategin. I diskussionerna fokuserar vi bland annat på innovationer i vården, internationalisering och innovationsinfrastruktur.