EU-funding Café

Här i EU-funding Café kan du träffa Eric Jensen som är NCP för programmet. Det blir en kort presentation och sedan har du möjlighet att ställa dina frågor direkt till honom eller oss på EU SME Support.

För EU-funding Café behöver man inte registrera sig i förväg. Det kan dock vara bra att gå in och lägga in sitt foto och koppla sin LinkedIn-profil till sin användare.

Klicka här för mer info.