Feasibility – arbetssätt kring studieförfrågningar

Under seminariet presenteras arbetet för att skapa en nationell process kring studieförfrågningar.

Ett antal förslag till åtgärder i VGR och Norra Halland presenteras. Arbetet har genomförts inom ramen för Kliniska Studier Sverige med syftet att effektivisera förfrågnings- och svarsprocessen kring studieförfrågningar.

Talare: Per-Anders Jansson, Gothia Forum

Detta möte ingår i Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.